Kople til Bambora kortterminal

Steg 1. Kople kortterminalen til kassen

  1. Sett inn og skru fast integrasjonskabelen til kassens venstre 9-pins inngang (Se illustrasjon).
  2. Plugg den andre enden inn i kortterminalen/MagicBox. (Inngangen er merket RS232)
  3. Plugg inn nettverkskabel til kortterminalen.
  4. Plugg inn strømkontakten til kortterminalen.
  5. Terminalen vil nå starte opp.

Neste steg