Kople til Nets kortterminal

Steg 1. Kople kortterminalen til kassen

  1. Sett inn og skru fast integrasjonskabelen til kassens venstre 9-pins inngang (Se illustrasjon).
  2. Plugg den andre enden inn i kortterminalen. (Inngangen er merket RS232)
  3. Plugg inn strømkontakten til kortterminalen.
  4. Terminalen vil nå starte opp.

Neste steg